Integrasjon i fusjoner og oppkjøp

Fusjoner, oppkjøp og overføring av virksomheter eller installasjoner (assets) er noen av de største endringsprosessene en organisasjon kan utsettes for. Ansatte, systemer og kulturer møtes og skal helt eller delvis integreres, gevinster skal realiseres og interessenter skal ivaretas på en balansert måte, i tråd med regelverk, krav og forventninger.

I en integrasjonsprosess er det mange beslutninger som må tas i løpet av kort tid, samt at grunnlaget for suksess og det langsiktige forbedringsarbeidet i den integrerte organisasjonen legges.

Med vår erfaring fra risikostyring, overføring av installasjoner og selskapsintegrasjoner spesielt innenfor energibransjen har vi konsulenter og tilrettelagte verktøy for å bidra til å redusere bedriftens risiko og kostnader i integrasjonsprosesser. Proactima tilføyer din prosjektorganisasjon og Project Management Organization (PMO) både kapasitet og kompetanse innen prosjektledelse, risikostyring og verktøystøtte. Vi tilbyr også konsulentbistand til arbeidsstrømmer innenfor våre domener helse, miljø og sikkerhet (HMS), kvalitet og styringssystemer når nye felles arbeidsprosesser skal defineres, harmoniseres og implementeres.

Vår erfaring fra prosjekter i ulike bransjer vil bidra til at din virksomhet realiserer muligheter og planlagte gevinster, reduserer usikkerhet, og sikrer måloppnåelse når man integrerer to eller flere organisasjoner.

En risikobasert tilnærming til prosjektledelse

Endringer medfører usikkerhet, men god håndtering av risiko gir deg trygghet i din prosjektgjennomføring. Vår tilnærming til integrasjonsprosjekter begynner alltid med en grundig risikovurdering, som da danner grunnlag for organisering, planlegging, styring og rapportering i prosjektet. Vi ser på målbildet for partene, inngåtte avtaler, risikobildet og interessentene.

Risikobildet utvikler seg underveis i integrasjonsprosessen, og det er essensielt at styringen tilpasses til enhver tid for prosjektet som helhet og i de enkelte arbeidsstrømmene. Dette gir deg effektiv bruk av tilgjengelige ressurser, og riktig fokus på det som er mest kritisk for en vellykket lansering når «dag 0» i den nye organisasjonen kommer.

Slik gjør vi en forskjell:

  • Prosjektledelse, overføring av styringssystem, harmonisering av styringsprosesser og krav for et produserende asset etter oppkjøp
  • PMO-støtte og risikostyring i integrasjonsprosess
  • Overtakelse og fusjoner av virksomheter

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Kontaktpersoner

(+47) 905 50 971

(+47) 915 10 778

Aktuelt