Kontinuitetsledelse

Kontinuitetsledelse bidrar til å opprettholde leveranser av tjenester og produkter og er et strategisk virkemiddel for å ivareta virksomhetens overordnede mål og verdier.

Proactima leverer analyser, planer og trening innen kontinuitetsledelse og bidrar med rådgivning for å hjelpe virksomheter til å håndtere sårbarheter og driftsavbrudd.

Kontaktperson

(+47) 977 91 952

Aktuelt