Risikobasert integrasjonsledelse

Risikobaserte vurderinger danner grunnlag for organisering, planlegging, styring og rapportering. Risikobasert integrasjonsledelse handler om å sikre at ressurser anvendes på riktig plass i integrasjonsprosessen.

Proactima kan bidra til å redusere bedriftens risiko og kostnader i endringsprosesser. Proactima tilbyr konsulentbistand, prosjektledelse og verktøy innenfor dette området.

Kontaktpersoner

(+47) 915 10 778

(+47) 905 50 971

Aktuelt