ROS

En ROS-analyse gir bevissthet og kunnskap om risiko og sårbarhet i virksomheten og et grunnlag for å gjennomføre risikoreduserende tiltak og å utvikle tilpassede beredskapsplaner.

Proactima har omfattende kompetanse innen ROS-analyser og lang erfaring med ROS-analyser knyttet til planlegging av sikkerhet og beredskap i virksomheter og i forbindelse med planlegging, drift og vedlikehold av samfunnskritisk infrastruktur.

Kontaktperson

(+47) 455 14 384

Aktuelt