FMECA (Failure Modes, Effect and Criticality Analysis)

FMECA (Feilmode, feileffekt- og kritikalitetsanalyse) er en enkel analysemetode for å:

  • Identifisere potensielle feilmoder for en utstyrsenhet eller et system
  • Forutsi effekten og kritikaliteten til en feil på systemet eller delsystemet

Ved hjelp av metoden tar man for seg en komponent eller ett delsystem om gangen og vurderer konsekvensene av feil i hvert enkelt ledd. Kritikalitetsdelen av FMECA består av en evaluering av frekvensen og konsekvensen av slutthendelsen eller den globale effekten.

En FMECA utføres normalt i et arbeidsmøte med multidisiplin deltakelse der alle deltakerne bidrar med egen kunnskap. For å sikre en systematisk analyse brukes et FMECA-regneark, spesielt utformet til denne prosessen, som dermed også varierer avhengig av oppgavens art.

Noen av fordelene ved å utføre en FMECA:

  • Forbedret pålitelighet
  • Forbedret sikkerhet
  • Forbedret kvalitet

Resultatene fra analysen kan brukes til å identifisere kritisk utstyr eller deler av utstyret, så vel som at den har en rekke andre anvendelser:

  • Innspill til vedlikeholdsplanlegging (Reliability Centered Maintenance, RCM)
  • Innspill til analyse av produksjonstilgjengelighet
  • Evaluering av utstyrsdesign og prosesser

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt