Installasjonsrisikoanalyser

Installasjonsrisikoanalyse (IRA) utføres normalt før installasjon av et nytt anlegg eller før modifikasjon av et eksisterende anlegg. Hensikten er å identifisere store risikoer og diskutere risikoreduserende tiltak. Tidsplanen for en installasjonsrisikoanalyse er vanligvis fra et par uker til noen måneder.

I mange tilfeller vil både en SIMOPS og beredskapsanalyse (EPA) være deler av installasjonsrisikoanalysen (kalt IRA nedenfor). Diagrammet viser forbindelsen mellom EPA, SIMOPS og IRA, og gjenspeiler arbeidsmfanget for en større oppgradering av en fast offshore-innretning.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt