LOPA (Layer of Protection Analysis)

LOPA brukes til å bestemme pålitelighetskravene til de instrumenterte sikkerhetsfunksjonene, basert på alvorlighetsgraden av farene i kombinasjon med andre risikoreduserende tiltak. Et eksempel på uavhengige lag av barrierer er illustrert i figuren nedenfor.

LOPA er en semikvantitativ analyse og er for flere store selskaper den foretrukne metode for å etablere SIL-krav til instrumenterte sikkerhetsfunksjoner.

LOPA-metoden utføres i samsvar med industristandard IEC 61511.

For å evaluere en instrumentert sikkerhetsfunksjon ved bruk av LOPA-metoden, må man vurdere både de initierende hendelsene som forårsaker et behov for funksjonen og konsekvensene i tilfelle funksjonsfeil. En LOPA skal utføres av en tverrfaglig arbeidsgruppe og kan være et ganske omfattende arbeid.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt