Pålitelighetskrav til instrumenterte sikkerhetssystemer (SIL)

Pålitelighetskrav til instrumenterte sikkerhetssystemer er normalt definert ved bruk av SIL. Konseptet ble introdusert sent på 90-tallet gjennom den internasjonale standarden IEC 61511. Senere ble denne standarden tilpasset bruk i prosessindustrien. Slike standarder setter krav som skal sikre riktig design, implementering, drift og vedlikehold av instrumenterte sikkerhetssystemer i henhold til påkrevd sikkerhetsintegritetsnivå.

Standarden omfatter alle faser av prosjektet, fra første risiko- og farevurdering, til design og drift av sikkerhetssystemene.

Første steg i prosessen er å identifisere risiko for personell, materielle verdier og/eller miljø. Pålitelighetskravene til de instrumenterte sikkerhetsfunksjonene kan så fastsettes ved å ta hensyn til alle mulige risikoreduserende elementer. Det er flere v for å bestemme SIL-krav, blant annet en risikograf eller LOPA (Layer of Protection Analysis). 

Resultatene fra den første SIL-evalueringen inngår i en første utgave av SRS (Safety Requirement Specification) til bruk som innspill i designprosessen. Den inkluderer også krav til senere drift av systemene.

Kontaktperson

(+47) 995 76 492

Aktuelt