Plan for design og operasjon av instrumenterte sikkerhetssystemer

En av grunnpilarene til IEC-standardene er styring av funksjonell sikkerhet. Dokumentet presenterer planer og arbeidsmetoder, og inkluderer alle faser fra aktivitetsplanlegging, design og prosjektering, til installasjon og systemoppstart.

Proactima har vært med kunder på mange prosjekter for å hjelpe med utvikling av SIL metodikk og verifikasjonsplaner.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt