RAM (Reliability, Availability and Maintainability)

En RAM-analyse (Pålitelighet, tilgjengelighet og vedlikehold) brukes til å estimere tilgjengeligheten til et system. Det er flere metoder og verktøy som kan brukes til RAM-analyser, hver med sine styrker og svakheter.

Når man vurderer et produksjons- eller prosessanlegg med flere mulige produksjonsnivåer, betegnes RAM-analysen ofte som produksjonstilgjengelighetsanalyse.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt