Regularitetsstyringsprogram

Pålitelighetsstyringsprogram eller regularitetsstyringsprogram er et viktig første steg for å være håndtere pålitelighet systematisk og effektivt. Det er obligatorisk å ha et regularitetsstyringsprogram for å overholde kravene i ISO 20815. De viktigste hensikten med programmet er å definere pålitelighetsmål og -krav, og identifisere og planlegge de nødvendige aktivitetene for å nå målene og oppfylle kravene.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt