Safety Case studier

En Safety Case, eventuelt HSE Case, er et dokument som kreves av sikkerhetsmyndigheter i mange land og noen operatører bruker det også i Norge. Det skal beskrive anleggets risiko og sikkerhetsbarrierer samt  risikostyringssystemer som er på plass.

Dokumentet baseres på ulike sikkerhetsstudier, de vanligste som kreves er:

  • HAZID – Fareidentifikasjon
  • QRA – Kvantitativ risikoanalyse
  • FERA – Fire and Explosion Risk Assessment
  • EERA – Evakuerings-, rømnings- og redningsanalyse
  • Ytelsesstandarder for sikkerhetssystemer
  • ALARP-dokumentasjon – risikovurderinger som viser at risikoen er så lav som praktisk mulig (As Low As Reasonably Praticable)

En Safety Case innholder som regel en FES – Fire and Explosion Strategy og en EERS (Escape Evacuation and Rescue Strategy) som blir utarbeidet basert på sikkerhetsstudiene over.

Proactima kan hjelpe eieren av et anlegg med hele eller deler av dokumentasjonen for Safety Case.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt