SIL allokeringsrapport

Formålet med en SIL-allokeringsrapport er å presentere resultatene fra en SIL-allokeringsprosess. Dokumentet inneholder en liste over instrumenterte sikkerhetsfunksjoner og deres tilordnede sikkerhetsintegritetsnivåer.

Sikkerhetsintegritetsnivåene kan defineres på flere måter. De vanligste er LOPA, risikograf eller bruk av forhåndsdefinerte SIL-krav presentert i Norsk Olje & Gass GL070 . Andre kvantitative metoder kan også brukes.

SRS vil så baseres på resultatene fra SIL-allokeringsprosessen.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt