Tredjepartsverifikasjon (FSA)

IEC61508 / IEC61511-standardene krever at en funksjonell sikkerhetsvurdering, FSA, utføres gjennom livssyklusen til SIL-prosessen. En funksjonell sikkerhetsvurdering er en gjennomgang av de instrumenterte sikkerhetsfunksjonene og designprosessen som gjennomføres av en uavhengig tredjepart.

IEC61508 / IEC61511-standardene krever at en funksjonell sikkerhetsvurdering, FSA, utføres gjennom livssyklusen til SIL-prosessen. En funksjonell sikkerhetsvurdering er en gjennomgang av de instrumenterte sikkerhetsfunksjonene og designprosessen som gjennomføres av en uavhengig tredjepart.

Hensikten er å sikre at den instrumenterte sikkerhetsfunksjonen er utvalgt og utformet i samsvar med SIL-standardene, slik at sannsynligheten og konsekvensene av en eventuell farlig hendelse oppfyller akseptkriteriene.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt