Vurderinger av samtidige operasjoner (SIMOPS)

SIMOPS beskriver en situasjon der flere aktiviteter med betydelig risikopotensiale kan foregå samtidig og påvirke hverandre, for eksempel boring, brønnoperasjoner, produksjon og logistikkaktiviteter. En SIMOPS-studie vil innebære risikovurderinger for å sikre at en hendelse eller en aktivitet ikke i betydelig grad skal øke risikoen i andre pågående aktiviteter.

Metodikken for en SIMOPS-studie er vanligvis å gjennomgå operatørens risikostyringssystemer og barrierer, og vurdere i hvilken grad disse vil sørge for å holde risikoen på et akseptabelt nivå.

En SIMOPS er ikke nødvendigvis knyttet til boring og brønnoperasjon. Bunkring av drivstoff, tunge løft og anleggsaktiviteter på et anlegg/skip i drift er normalt også definert som SIMOPS og krever slike spesielle risikovurderinger.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt