Ytelsesstandarder

En ytelsesstandard ser på hvor egnede og effektive sikkerhetssystemene / -funksjonene er til å utføre sin definerte rolle. Ytelsesstandarder skal sikre at barrieresystemet:

  • Er egnet og fullt effektiv for relevante fare eller har tilstrekkelig motstand mot enhver påfølgende fare
  • Har tilstrekkelig kapasitet for hele faresituasjonens varighet eller inntil den har fullført sin rolle. For eksempel kan det kreves at et system fortsetter å fungere til evakuering er fullført.
  • Har god nok tilgjengelighet i forhold til hvor ofte den forventes å måtte fungere og i forhold til eventuelle akseptkriterier. Om nødvendig kan det kreves redundans eller back-up-systemer.
  • Kort nok responstid til å oppfylle rollen sin.
  • Er egnet for miljøforholdene og er underlagt et vedlikeholdsregime som passer til forholdene den skal fungere i.
  • Er egnet for forventede driftsforhold (støt, misbruk osv.).
  • Er tilpasset bemanningen under realistiske hendelsesforhold. Dette kan omfatte behov for manuelle korreksjoner dersom det oppstår feil på systemet.
  • Kan opprettholdes under faktiske miljø- og bemanningsbegrensninger og dermed sikre at tilgjengelighetskravene blir oppfylt.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt