Stikkord: helse og arbeidsmiljø

Økt effektivitet gjennom mer digitaliserte arbeidsmiljøprosesser

De siste to årene har Proactima jobbet med å flytte alle sine verktøy innenfor helse og arbeidsmiljø til en felles digital plattform – UXRisk.

– Nå har vi fullført overføringen av programvarene ErgoRisk, ChemiRisk og PCMS til UXRisk plattformen og som nå blir en del av bruksområdene på Kjemikaliestyring samt helse og arbeidsmiljø, sier leder for digitale løsninger i Proactima, Stian Opsahl Hetlevik, som er fornøyd med å ha ferdigstilt et stort flyttearbeid.

– Vi har jobbet hardt for å sikre en jevn overgang for våre kunder til den nye plattformen, og vi er glade for å se at kundene har valgt å benytte seg av denne løsningen, sier Hetlevik.

Faglig leder for Helse og Arbeidsmiljø i Proactima, Bror Wik, legger til:

– Vi ser at UXRisk-plattformen gir våre kunder mulighet til å digitalisere sine fagområder på en enda mer effektiv måte, noe som gir bedre oversikt og kontroll over arbeidsmiljøprosessene, understreker han.

Alle de 12 selskapene som bruker løsningen er nå enten flyttet over eller er på vei over til den nye plattformen. Dette inkluderer selskaper som AkerBP, Equinor, OKEA, Shell Norge, ConocoPhilips, Neptune og Aker Solutions. Hetlevik legger også til at Proactima i forbindelse med overføringen nå også har etablert et nytt verktøy for eksponeringsregister.

Marianne Melgård i OKEA er også veldig fornøyd med å ha flyttet over til ny plattform og utvidet til bruk av Ergonomivurdering og Eksponeringsregister i tillegg til kjemikaliestyring.

– Vi har allerede sett en økt effektivitet og enklere håndtering av våre arbeidsmiljøprosesser etter at vi flyttet over til UXRisk plattformen, sier Melgård. – Dette gir oss muligheten til å fokusere mer på våre kjerneoppgaver, i stedet for å bruke tid på administrative oppgaver.

Proactima ser frem til å fortsette og tilby sine kunder den beste mulige løsningen for å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø.

Om UXRisk

UXRisk er en skyplattform som gir mulighet for effektiv digitalisering av arbeidsprosesser innen blant annet virksomhetsstyring, risikostyring, helse og arbeidsmiljø, samsvar og kvalitetsstyring. Plattformen er utviklet for å gjøre det enklere for bedrifter å håndtere og overvåke de ulike områdene som nevnt ovenfor, for å komme seg ut av regnearkene og å sikre at de oppfyller relevante lover og reguleringer. Plattformen tilbyr verktøy for å samle inn, lagre og analysere data, samt for å sette opp prosedyrer og rapporteringsmekanismer. Målet er å bidra til en mer effektiv og sikker drift av virksomheten, samt å sikre at arbeidsmiljøet er så bra som mulig for ansatte.

Om ErgoRisk (Helse og arbeidsmiljø)

ErgoRisk er et verktøy som brukes til å vurdere og forebygge ergonomiske risikofaktorer i arbeidsmiljøet. Dette verktøyet gir en oversikt over de mest vanlige risikofaktorene som kan føre til skader på muskel- og skjelettsystemet, samt anbefalinger for hvordan man kan redusere eller eliminere disse risikoene. ErgoRisk kan også brukes til å gjennomføre en ergonomisk evaluering av arbeidsoperasjoner og til å utarbeide en plan for hvordan man kan forbedre ergonomien. Verktøyet er spesielt nyttig for arbeidsgivere som ønsker å forbedre ergonomien i arbeidsmiljøet for å redusere sjansen for skader og øke produktiviteten.

Om ChemiRisk og PCMS (Kjemikaliestyring)

ChemiRisk er et verktøy for å vurdere og håndtere helserisiko i forbindelse med håndtering av kjemikalier. Det kan hjelpe bedrifter med å vurdere og implementere sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for ulykker og skader i forbindelse med kjemikaliene de jobber med.

PCMS er et verktøy for å håndtere søknader om bruk av nye kjemikalier. Brukerne av kjemikalier legger inn søknad om bruk som beskriver hva som skal gjøres og produkt som skal benyttes. PCMS algoritmer gjør så en vurdering av risiko involvert knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Verktøyet håndterer også godkjenningen med en konfigurerbar godkjennerstruktur.

Foto: OKEA/Proactima

Proactima og Skanska inngår rammeavtale

Proactima har inngått en ny rammeavtale innen HSEEQ-tjenester med entreprenørselskapet Skanska.

– Vi setter stor pris på å få denne avtalen med Skanska, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.  – Vi har samarbeidet med Skanska gjennom de siste seks årene og er svært stolte over å få fornyet tillit. Proactima har tidligere jobbet med yrkeshygieniske oppgaver for selskapet og er svært glade for at dette nå har blitt utvidet til å omfatte en rekke andre tjenester. Dette gir oss et godt fundament til å bygge videre på for å fortsette og videreutvikle tjenestene våre.

– Skanska er et spennende selskap som er opptatt av miljø og bærekraftige løsninger. Dette er områder vi i Proactima jobber aktivt med og vil satse mye på i tiden fremover. Vi tror derfor vi kan være en god bidragsyter til Skanskas fagmiljø innenfor grønn bygging, sier Winther.

Rammekontrakten med Skanska har en varighet på tre år og omfatter blant annet:

  • Helse og arbeidsmiljø (ergonomi, yrkes- og miljøhygiene)
  • Beredskap og øvelser
  • Sikkerhet/sikring
  • HMS rådgivning – risiko og analyse
  • Revisjon, granskning og tilsyn
  • Styringssystem

– Vi er en stor virksomhet i en krevende bransje hvor kritisk risiko håndteres løpende og hver dag i alle våre til enhver tid ca. 150 prosjekter, understreker Peer Chr. Anderssen, direktør for helse, sikkerhet, seriøsitet og kvalitet i Skanska Norge. – For oss er det viktig å ha etablerte samarbeidspartnere med spisskompetanse og kapasitet der vi ikke er dekket med egne ressurser. Rammeavtalen med Proactima speiler spennet i våre utfordringer og bredden i Proactimas kompetanse. Vi ser frem til et videre samarbeid.

– Proactima har lang og omfattende erfaring med disse tjenestene til en rekke sektorer og samfunnsviktige virksomheter i Norge, understreker Bror Johan Tørneng Wik, gruppeleder for Helse og arbeidsmiljø i Proactima.  – Vi har også god erfaring fra oppdrag for andre selskapet innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Vi ser frem til et fortsatt givende samvirke med Skanska!

Proactima og Vår Energi inngår rammeavtale

Rammeavtalen for HSSEQ-tjenester ble signert fredag 4. juni og er gjeldende for 5 år.

– Vi er svært glade for å få i stand denne avtalen med Vår Energi, sier Trond Winther, CEO i Proactima. – Vi har samarbeidet med Vår Energi i lang tid, og er stolte over å få fornyet tillit gjennom denne rammeavtalen. Våre ansatte er gode ambassadører gjennom den solide jobben de gjør for kundene våre, og gjør det mulig for oss å få på plass slike langsiktige avtaler. Det gir oss et godt fundament for å fortsette å videreutvikle tjenestene våre.

– Vår Energi har bygget seg opp til å bli den nest største produsenten på norsk sokkel, og er selvsagt en svært attraktiv samarbeidspartner for Proactima, fortsetter Winther. – Selskapet er fortsatt i en vekstfase, og har flere spennende prosjekter som vi ser fram til å bidra til. 

Kontrakten inkluderer HSSEQ-tjenester innen:

Tekniske tjenester, sikkerhet og risikostyring
Beredskap og sikkerhet
Helse og arbeidsmiljø
Kvalitetstjenester
HMS-hendelsesetterforskning

Proactima er et av fem selskaper Vår Energi har inngått rammeavtale med.

– Alle er solide leverandører innen HSSEQ-tjenester, og vi ser frem til et langsiktig samarbeid innenfor et område som er svært viktig for oss. Jeg er i tillegg glad for å se at vi inngår kontakter med selskaper som har lokal tilstedeværelse, noe som vil bidra til økt aktivitet for næringslivet i Stavanger-regionen. Vår Energi har en klar ambisjon om å bidra til lokale ringvirkninger der vi har aktivitet, sier VP Safety & Sustainability i Vår Energi, Ove M Helle.

Om Proactima

Proactima er et ledende rådgivningsselskap i Norge innen risikostyring, bærekraft, HMS og samfunnssikkerhet. Vi leverer rådgivning, analyser, digitale verktøy og kurs innen et bredt spekter av fag og tjenesteområder. Proactima er et annerledes konsulentselskap og bygger på tydelige verdier; integritet, kompetanse og balanse.

Vi har ledende spesialister i alle våre tjenesteområder, og alle våre konsulenter har spisskompetanse i minst ett av våre områder. Dette gjør vårt selskap til et stimulerende arbeidsmiljø og gjør det mulig for oss å sette sammen prosjektgrupper tilpasset vårt oppdrag og våre kunders behov.

Gjennom selskapets 18-årige historie har vi gjennomført prosjekter for bedrifter, organisasjoner og myndigheter innen en rekke sektorer. Det er vårt mål å være i forkant av utviklingen i vårt felt, og vi er derfor også involvert i en rekke FoU-prosjekter.

Om Vår Energi

Vår Energi representerer en ny generasjon operatører på norsk sokkel. Selskapet opererer olje- og gassproduksjon over hele sokkelen, med felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, og vil fortsette å lete, utvikle og produsere ressurser og reserver fra lisensene sine.

Vår Energi er i dag ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel.  Gjennomsnittlig produksjon (2020) er i overkant av 265 000 fat oljeekvivalenter per dag (foepd). Målet er å nå 350 000 foepd i løpet av de første 2020-årene.

Vår Energi sine 900 medarbeidere jobber ved felt offshore og på kontorer i Norge, med hovedkontor på Forus, og avdelingskontor i Hammerfest og Oslo.

Vår Energi har kapasitet og kompetanse til å levere ambisiøse vekstplaner i et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø, og skal være ledende i industrien når det kommer til å stadig forbedre seg i å redusere karbonutslipp på norsk sokkel, blant annet gjennom lavkarbon-teknologi.