Foto: Standard Norge
  • 23. november 2018
  • Av:Eirik Norstein Danielsen

Nyheter

Lansering av ny revisjonsstandard

Standard Norge har lansert ISO 19011; den norske, oppdaterte standarden for revisjon av ledelsessystemer. Proactimas Anne-Kari Valdal var én av foredragsholderne da den nye standarden ble presentert. Anne-Kari har ledet den norske komiteen som har jobbet med den nye utgaven.

  • Arbeidet blir selvsagt utfordrende med internasjonale prosesser der representanter fra de ulike landene ofte har ulike tilnærminger og fokus. Etter to års arbeid er det derfor veldig gøy å kunne presentere det endelige produktet og forbedringene vi mener er oppnådd, sa Valdal under lanseringen.

I innlegget sitt fokuserte hun på hvordan revisjoner nå får en mer framtredende plass i risikostyring og forbedring i virksomhetene. Den nye standarden er et nyttig redskap for alle som er involverte i ulike typer revisjoner, internkontroller, verifikasjoner og tilsyn.

Den engelske versjonen ble lansert i september.

Skal du forbedre virksomheten din innen sikring og security?
Ta gjerne kontakt med Anne-Kari Valdal (anne-kari.valdal@proactima.com) eller les mer her om hvordan vi kan hjelpe deg her: Sikringsrevisjoner

Foto: Standard Norge