Stor interesse for Proactima

Slik er Trond Winthers reaksjon noen uker etter at Proactima kjørte i gang sin rekrutteringskampanje. Selskapet styrker seg på alle de fire kontorene og har i denne omgang gått bredt ut og søkt etter konsulenter med kunnskap innen risiko og HMS. Trond Winther er daglig leder i selskapet og har lest alle søknadene.

  • Antallet er imponerende i seg selv, men det viktigste er at vi har truffet mange gode kandidater. Vi har ansatt sju nye medarbeidere i høst, og er fortsatt i prosess med flere, sier Winther. Det er utrolig positivt at så mange fatter interesse for Proactima og det vi har å tilby med et ledende fagmiljø, spennende prosjekter og gode verdier.

Alle fire kontorene

Per i dag er det kommet inn cirka 300 søknader; et imponerende antall. Søknadene er fordelt på alle de fire kontorene.

Proactima AS er et nasjonalt konsulentselskap med fire kontor i henholdsvis Stavanger (hovedkontor), Bergen, Trondheim og Oslo. Selskapet jobber primært innenfor olje- og gassindustrien, samferdsel og kraftbransjen. Med flere nye oppdrag er det behov for nye, flinke medarbeidere. Selskapet fortsetter derfor rekrutteringskampanjen. Dersom du er interessert, finner du utlysningene på Linkedin. Du er velkommen til å kontakte daglig leder dersom du har spørsmål eller ønsker å slå av en prat om mulighetene.

Nye medarbeidere på vei inn

Marie Røyksund er ansatt ved kontoret i Stavanger. Marie arbeider for tiden med sin doktorgrad og starter 1. januar 2019. I tillegg til Marie er selskapet i innspurten med ansettelse med enda en medarbeider.

Øyvind Dahl er ansatt ved Trondheimskontoret. Han kommer fra en stilling som seniorforsker ved SINTEF og starter 1. februar 2019.

Samme dato starter også Sven Harald Fleischer ved Oslokontoret. Han kommer fra en stilling på Stortinget, der han er gruppeleder for operativ sikkerhet.

I tillegg har tre nye medarbeidere nylig startet. Sonja Tinnesand og Jo Hulbækdal er begge i gang ved Oslokontoret mens Inger-Johanne Tjoflaat er godt i gang ved kontoret i Bergen.