• 5. desember 2018
  • Av:Eirik Norstein Danielsen

Nyheter

Fjør i hatten!

Willy Røed fra Proactima tok nylig over stafettpinnen og ble leder for ARMSG – Applied Risk Management Speciality Group – èn av 17 spesialgrupper innenfor organisasjonen Society for Risk analysis. Lederskiftet ble gjort på en konferanse som denne uka blir arrangert i New Orleans.

  • Det er selvsagt ærefullt å overta lederansvaret for ARMSG. Det betyr nye utfordringer og større muligheter til å påvirke den videre utviklingen innen risikofaget, sier den nyslåtte lederen som virkelig gleder seg til de kommende to årene.

Han mener at en av grunnene til at han nå overtar som leder, er kombinasjonen av akademisk og praktisk bakgrunn og ikke minst hans lange erfaring fra ulike deler av Proactima. Willy har en Professor II-stilling på Universitetet i Stavanger der han blant annet har ansvar for fagene «Anvendt risikoanalyse» og «Granskingsmetodikk».

Stor innflytelse på utviklingen

Society for Risk analysis (SRA) har stor innflytelse på utviklingen av risikofaget. SRA har avdelinger over hele verden, både i Europa (SRA Europe)  og i Norden (SRA Nordic). Konferansen Willy deltar på omfatter alle de regionale delene av organisasjonen, noe som betyr at det er en stor konferanse med medlemmer fra hele verden. Her er alle bransjer representert, både private selskap, konsulenter og offentlig virksomhet.

Etter at lederoppgaven er avsluttet om to år, vil Willy være såkalt «past chair», og vil da ha som ansvar å lære opp sin etterfølger.

Du kan lese mer om ARMSG her: www.sra.org

På bildet ser du Willy (nummer to fra venstre) sammen med blant andre grunnleggeren av ARMSG, Steve Ackerlund (nummer tre fra venstre).