• 25. januar 2019
  • Av:Eirik Norstein Danielsen

Nyheter

Nyttig lusekonferanse

Over 400 deltok på årets Lusekonferanse i Trondheim. Det var positiv respons da Lonan Kierans fra Proactima presenterte erfaringene fra det flerårige prosjektet i Ryfylke.

Konferanse tok for seg ny kunnskap fra forskning og praktiske erfaringer i forhold til forebygging, kontroll og bekjempelse av lakselus. I tillegg ble resultater fra avsluttede og aktive luseprosjekt lagt fram.

  • Sammen med Gro Vee fra MOWI presenterte jeg erfaringene fra Ryfylke der vi bruker en nettportal som gir nyttig informasjon for de som jobber på merdene. Informasjon fra portalen gjør dem oppmerksomme på forestående luseangrep og setter dem i stand til å planlegge aktiviteten bedre, sier Lonan.

Nyttig portal

Kort fortalt gir portalen oppdatert informasjon og femdagersvarsel om strøm, retning og hastighet på vannet. Den gir også et femdagers varsel om spredning av smittsomme larver (stadiet før lus). Dette varslingssystemet setter driftsansvarlig i stand til å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen for angrep. Dette kan for eksempel skje ved å fore fisken dypere i sjøen eller ved å plassere et såkalt luseskjørt rundt merden og dermed redusere eksponeringen.

Portalen har vist seg å være et nyttig planleggingsverktøy. I dag er portalen i bruk i Ryfylke, men Lonan Kierans ser at det kan bli aktuelt å utvikle flere liknende modeller til bruk langs kysten.

Tunge forskningsmiljø deltok på konferansen, blant andre Havforskningsinstituttet, Sintef og Veterinærinstituttet. Konferansen ble arrangert av FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering – og varte fra 21. – 23. januar.