• 24. januar 2019
  • Av:[molongui_author_name]

Nyheter

Sikkerhetsloven i fokus

Richard Heyerdahl i Proactima var én av foredragsholderne da advokatfirmaet Føyen Torkildsen arrangerte et halvdagsseminar der de satte flere aktuelle juridiske tema på dagsorden. Blant temaene var konsekvensene av innføring av ny lov om personvern og følgene av den utvidede sikkerhetsloven, som trådte i kraft 1. januar i år.

  • Jeg snakket om den utvidede sikkerhetsloven og tok for meg hvordan virkosmhetene i praksis kan gå fram for å oppfylle kravene og dokumentere at de gjør det, sier Richard Heyerdahl.

Seminaret fant sted i Den Norske Opera og Ballett i Oslo og hadde cirka 150 deltakere fra offentlige og private virksomheter.