• 19. februar 2019
  • Av:[molongui_author_name]

Nyheter

Avtale med Sporveien

Proactima inngår en rammeavtale med Sporveien der Proactima skal levere tjenester innenfor styringssystem, sikring og beredskap.

  • Dette er en svært viktig avtale for oss og passer godt inn i forhold til vår målsetting om å styrke selskapet innenfor samferdsselssektoren, sier daglig leder Trond Winther i Proactima. Avtalen har en betydelig bredde og inkluderer blant annet sikkerhetsstyring, prosesskartlegginger, sikringsanalyser, beredskap og øvelser.

Langvarig avtale

Proactima har også tidligere jobbet for Sporveien, men da som underleverandør for et annet selskap. I denne konkurransen oppnådde Proactima en egen avtale, noe som viser at selskapets tidligere innsats er positivt lagt merke til hos oppdragsgiver.

Avtalen gjelder fra 1. februar og har en varighet på 4 år pluss fire opsjoner, hver på ett år, altså maksimalt åtte år.

Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Sporveien eier, forvalter, utvikler og drifter all trafikk på trikk og T-bane i Oslo og Akershus, samt drifter buss på anbud. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner, og forvalter betydelig eiendomsmasse. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media.

Selskapet har 260 millioner reisende hvert år, 115 togsett, 72 trikker og 759 busser. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.