• 13. juni 2019
  • Av:Eirik Norstein Danielsen

Nyheter

Innlegg på bransjemøte

Nylig holdt Proactimas Anne-Kari Valdal innlegg da Statens jernbanetilsyn arrangerte bransjemøte om sikring. Tittelen på innlegget var «Styring av sikringsrisiko – risikovurderinger i praksis».

Hun understreket at det er viktig å våge å prioritere, samt stole mer på kvalitative vurderinger og fokusere mindre på å tallfeste. I tillegg påpekte hun hvor viktig det er å starte med det enkle og grunnleggende.

Ta gjerne kontakt med Anne-Kari dersom du trenger hjelp eller ønsker å diskutere temaer innen sikring. Du treffer Anne-Kari på telefonnummer
99 00 40 26.