Hvordan få tidlig varsler om trusler som kan ramme bedriften din?

Hovedkonklusjonen i Statoils Amenas-rapport var tydelig. De hadde aldri kunne forestilt seg at en større væpnet gruppe kunne angripe anlegget,
noe som var en av årsakene til manglende sikringstiltak. De er ikke alene om å bli rammet av uidentifiserbare trusler.

Vi lever i en kompleks tid hvor hendelser oppstår raskt, uventet, og kan spre seg over landegrenser.
Det er derfor viktig å forstå omverdenen, kartlegge risiko og øke sannsynligheten for at man på et tidlig tidspunkt får
fare og varselindikatorer om at sikkerhetssituasjonen rundt din virksomhet er i endring. Når utvikler en utfordrende situasjon seg til en krise?
Og når på veien oppdager vi dette?

Hør Proactimas Kjetil Daatland snakke om gode etterretningsprosesser og hvordan dette kan bidra til å redusere omfanget av ukjente
trusler som kan ramme din virksomhet. Få også innblikk i hva du som leder kan gjøre for å håndtere uventede trusler og snikende kriser på et tidlig tidspunkt.

Gode samtaler spiser strategi til frokost!

Hvordan kan du utvikle og trene en tillitsbasert kultur for å øke engasjement, samhandling og håndtere det ukjente?

Thomas fra Fuel It, selskapet bak FuelBox, forteller sin historie og snakker om hvordan du kan trene på relasjoner
og bygge tillit som leder og kollega.  I tillegg tester vi et enkelt verktøy som utvikler relasjoner og tillit mellom mennesker,
selve grunnlaget for god samhandling, læring og engasjement. Tillitsfulle relasjoner er selve grunnlaget for en god sikkerhetskultur!