• 20. november 2019
  • Av:Eirik Norstein Danielsen

Nyheter

Proactimas Anne-Kari Valdal på oppdrag for Veneziakommisjonen i Europarådet

Anne-Kari Valdal er invitert av Europarådet til rådets årlige Octopus konferanse – Cooperation against Cybercrime som arrangeres i Strasbourg 20-22. november.

Konferansen er en av de største i sitt slag med over 450 deltakere fra 80 land hvor internasjonale organisasjoner, privat sektor og akademia møtes for å utveksle erfaringer og styrke arbeidet mot cyberkriminalitet. Årets tema er «Evidence in cyber space».

Veneziakommisjonen er arrangør av konferansens deltema «Cybercrime, “fake news” and election interference», og etter invitasjon fra kommisjonen har Anne-Kari fått rollen som «General Rapporteur» for denne delen. Anne-Kari ledet for kort tid siden oppdraget Utredning av sikkerheten i demokratiske prosesser i Norge som Proactima utførte for Valglovutvalget (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 

Anne-Kari er Proactimas fagleder innen security, og har lang og omfattende erfaring innen risikostyring og -analyser, sikkerhetsstyring, security, verdivurderinger og sårbarheter både fra næringsliv, politi, forsvar og tilsynsmyndigheter.