• 26. februar 2020
  • Av:Proactima

Nyheter

Proactima kartlegger for NVE hvordan tingenes internett (IoT) brukes i dagens kraftforsyning

På oppdrag fra NVE har Proactima utarbeidet en kartleggingsrapport om bruk av tingenes internett (IoT) i dagens kraftforsyning. Rapporten gir en oversikt over hva dagens status er for bruk av internett av ting i energiforsyningen.

– Med nye løsninger og ny teknologi kan kraftforsyningen bli mer effektiv, men det vil også introdusere ny risiko. Vi ønsker digitalisering, men samtidig skal vi ha en ansvarlig digitalisering. Derfor har vi tatt dette initiativet til å få en første oversikt over bruken av tingenes internett. Premissen må alltid være at sikkerheten i kraftforsyningen blir ivaretatt, sier Ingunn Åsgard Bendiksen, direktør i avdeling for tilsyn og beredskap i NVE.

Digitalisering treffer energiforsyningen gjennom digitale sensorer i infrastrukturen, skytjenester og utsetting av IT-drift og gjennom de nye strømmålerne. Digitaliseringen gir mulighet for å utvikle løsninger for smarte energiøkonomiske hus og for mer effektiv drift hos selskapene.

– Det er utrolig spennende å jobbe med et slikt prosjekt som gir forståelse for muligheter og utfordringer som ligger i teknologiutviklingen. For kraftforsyningen kan digitaliseringen gi både økt effektivitet, fleksibilitet, personsikkerhet og tilgjengelighet, men samtidig må forsyningssikkerheten alltid ivaretas. For å oppnå dette er kunnskap om hvordan ny teknologi må vurderes, brukes og kontrolleres helt nødvendig, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.

– Som et resultat av kartleggingen har vi spesielt anbefalt å øke kunnskapen og utvikle tilnærmingen ytterligere på noen områder:

  • Forståelse for implikasjoner for forsyningssikkerheten ved innføring av IoT/IIoT
  • Kartlegging av kompetanse, holdninger og behovet for et felles kunnskapsløft
  • Videreutvikling og forbedring av veiledning og verktøy for risikostyring
  • Videreutvikling og tilpasning av regelverk, tilsyn og kontroll

Det er Marie Røyksund og Anne-Kari Valdal hos Proactima som har utarbeidet rapporten for NVE.

Du finner hele rapporten på NVEs nettsider: http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2020/eksternrapport2020_02.pdf