OKEA og Proactima forlenger samarbeidet i 5 nye år

I 2016 inngikk OKEA og Proactima en rammeavtale på innkjøp av konsulenttjenester innen Proactimas kjerneområder som risikostyring, styringssystem, sikkerhet, helse & arbeidsmiljø, beredskap mv.

Proactima har hatt en sentral rolle i etablering av OKEA, blant annet ved etablering av styringssystem og ikke minst ved å gi organisasjonene faglig ballast slik at OKEA kunne bli godkjent som Rettighetshaver, og senere Operatør på norsk sokkel.

«Etter veldig godt samarbeid og utmerket støtte fra Proactima de første 5 årene, var det helt naturlig for OKEA å utvide rammeavtalen ytterligere. Vi anser Proactima som en viktig bidragsyter til gjennomføring av OKEA sin strategi og forretningsmodell.» Dag Eggan, SVP Business Performance OKEA

Dag Eggan, SVP Business Performance, OKEA (Bilde fra okea.no)

Proactima har støttet OKEA ved etablering og implementering av styringssystem og helhetlig risikostyring. Samtidig har Proactima gjennom kontoret i Trondheim, med god støtte fra Proactimas andre kontor gitt bistand på prosjektstyring, teknisk sikkerhet, beredskap, helse og arbeidsmiljø og andre områder. Den største utfordringen Proactima ble gitt var å støtte OKEA i overtagelsen av Draugen fra Shell, der Proactima hadde en sentral rolle både i styring og koordinering av integrasjonsarbeidet, og i flere av arbeidsstrømmene.

«Reisen med OKEA har vært spennende og utfordrende, og vi ser fram til 5 nye år med godt samarbeide med OKEA», sier kundeansvarlig og leder for Proactimas Trondheimskontor Jens Thomas Sagør

Del

Aktuelt

Relatert

UXRisk i ny release

23. februar slipper vi release 8 for UXRisk. Den inneholder en rekke forbedringer, blant...

Bli med å skape et tryggere og mer bærekraftig samfunn

Sjekk ut våre mange muligheter! - Kanskje finner du ditt neste skritt hos oss?

Proactima på webinar: Stortingsvalget 2021 – Er den norske valgprosessen rustet for digitale trusler?

Proactima deltar med innlegg på Juristforbundets Tech Forum i dag. Juristforbundet ønsker å rette...

Læringsdeling under Korona – fortsatt relevant!

Proactima gjennomførte nettopp en ny runde med erfaringsdeling mellom virksomheter relatert til håndtering av...