Dataforeningen arrangerer i år Sikkerhetssymposiet virtuelt. Symposiet favner godt over 100 deltakere og flere foredragsholdere over fire dager. Årets tema er «I etterpåklokskapens lys», og handler mye om datasikkerhet.

Proactimas Jo Tidemann fikk kjenne på utfordringen ved å snakke til et publikum på over 110 mennesker uten å se dem. – Det er en del av den nye normalen som vi alle må venne oss til, sier han.

Proactima bidro i år sammen med Norges Bank. Beredskapssjef i Norges Bank, Arleen Engeset, presenterte hvordan banken jobber risiko- og erfaringsbasert med cybersikkerhet og -beredskap. Årets store beredskapsøvelse «Digital 2020» i regi av DSB var også tema. Der vil det bli øvd på at finanssektoren spesielt rammes av et cyberangrep. Dette er en tverrsektoriell øvelse som favner mange deltakere på nasjonalt nivå. Proactima støtter både Norges Bank og DNB i forberedelse, gjennomføring og evaluering av storøvelsen. Under foredraget fortalte Proactima om hvordan banken har jobbet over flere år med å omstille seg til beredskap i komplekse omgivelser. Stikkord er fleksibilitet, god ledelse, samvirke, metode- og prosessbasert tilnærming og behovsbasert deltakelse under håndtering. Vi er stolte over å ha bidratt siden 2013 til Norges Bank sin sterke beredskap.

Jo Tidemann

Jo Tidemann

Posisjon:Konsulent Bærekraft, Beredskap og Ledelse
Telefon: +47 990 94 727
E-post: jo.tidemann@proactima.com

Jo Tidemann

Konsulent Bærekraft, Beredskap og Ledelse