Proactima skal forske på fremtidens transportsystemer

Forskningsrådet har tildelt Proactima forskningsmidler for å heve kunnskapen om sårbarheten i fremtidens transportsystemer. Forskningsrådet har tildelt Proactima med prosjektpartnere inntil 15,9 mill i forskningsmidler, som har en totalramme på ca. 26 mill.

Prosjektet inngår i Forskningsrådets Pilot-T program som fokuserer på nye løsninger i skjæringsfeltet mellom mobilitet og IKT.  Pilot-T er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Fremtidens transportsystemer

– Fremtidens transportsystemer er digitale, autonome, adaptive – og integrerte. Dagens metoder og tilnærming til å vurdere og håndtere risiko er ikke tilpasset denne fremtiden, og spesielt mangler kunnskapen relatert til mobilitetssystemer som helhet. Vi trenger å forstå og kunne håndtere risiko og sårbarheter i mange kompliserte delsystemer – men også i det komplekse sammenvevde systemet, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.

– I dette prosjektet skal vi utvikle kunnskap, metoder og verktøy som gjør det mulig å effektivt identifisere, forstå og håndtere sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer, på tvers av og mellom virksomheter, aktører og funksjoner i samfunnet, utdyper konsulent Anne-Kari Valdal, som vil lede prosjektet.

Sammensatt konsortium

– Prosjektet har et bredt sammensatt konsortium med bedriftspartnere som dekker risikostyring og samfunnssikkerhet, teknologi og forsikring. Disse styrkes av flere FoU-leverandører og samarbeidspartnere som dekker forskningskompetanse, myndigheter, infrastrukturforvaltning og spisskompetanse innen jernbane- og vegteknologi, regelverksutvikling og juss, forteller Anne-Kari Valdal.

Prosjektet har en varighet på tre år med oppstart 1. februar.

Del

Aktuelt

Relatert

Stavanger kommunes koronahåndtering

Stavanger kommune innledet i vår samarbeid med Helse Stavanger og Proactima.

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.

Proactima bidrar til helhetlig risikostyring i demoprogram Elnett21

Elnett21 skal utvikle løsninger for morgendagens elektriske transport og Proactima har bidratt til å kartlegge risiko for på et overordnet nivå, for å identifisere hendelser og forhold som kan hindre at demoprosjektets mål nås.

Proactima støtter Sval Energi

I juni ble Capricorn Norge en del av Sval Energi etter et vellykket oppkjøp og påfølgende integrasjonsprosjekt. Proactima har bistått med prosjektstyring og fagkompetanse.