• 3. februar 2021
  • Av:Hilde Waaler

Nyheter

Proactima på webinar: Stortingsvalget 2021 – Er den norske valgprosessen rustet for digitale trusler?

Proactima deltar med innlegg på Juristforbundets Tech Forum i dag. Juristforbundet ønsker å rette søkelyset på den norske valgprosessen og hvorvidt den er rustet for å stå imot digitale trusler og utfordringer.

De seneste årene har verden sett en dramatisk økning i rettede digitale angrep og tiltak fra aktører, ofte utenlandske, som med skjulte hensikter og agendaer søker å påvirke utgangen av nasjonale valg og andre demokratiske prosesser. Det handler såvel om såkalte cyber-/hackerangrep mot fysiske infrastrukturer og datasystemer, som om aktiviteter med hensikt til å påvirke opinionens oppfatning i politiske spørsmål, herunder undergraving av tilliten til sannhet, fakta og etablerte samfunnsstrukturer.

Hvordan er det norske demokratiet og valgprosessen rustet for å håndtere slike trusler?
Er nødvendige virkemidler på plass for å sikre et sikkert og demokratisk valg til Stortinget 2021?

Dette er noen av de spørsmål som Juristforbundets Tech Forum ønsker å rette søkelyset på.

Hør blant annet Proactimas Anne-Kari Valdal snakke om Digitale trusler mot valgsystemet i dag kl. 09.30.