Proactima på webinar: Stortingsvalget 2021 – Er den norske valgprosessen rustet for digitale trusler?

Proactima deltar med innlegg på Juristforbundets Tech Forum i dag. Juristforbundet ønsker å rette søkelyset på den norske valgprosessen og hvorvidt den er rustet for å stå imot digitale trusler og utfordringer.

De seneste årene har verden sett en dramatisk økning i rettede digitale angrep og tiltak fra aktører, ofte utenlandske, som med skjulte hensikter og agendaer søker å påvirke utgangen av nasjonale valg og andre demokratiske prosesser. Det handler såvel om såkalte cyber-/hackerangrep mot fysiske infrastrukturer og datasystemer, som om aktiviteter med hensikt til å påvirke opinionens oppfatning i politiske spørsmål, herunder undergraving av tilliten til sannhet, fakta og etablerte samfunnsstrukturer.

Hvordan er det norske demokratiet og valgprosessen rustet for å håndtere slike trusler?
Er nødvendige virkemidler på plass for å sikre et sikkert og demokratisk valg til Stortinget 2021?

Dette er noen av de spørsmål som Juristforbundets Tech Forum ønsker å rette søkelyset på.

Hør blant annet Proactimas Anne-Kari Valdal snakke om Digitale trusler mot valgsystemet i dag kl. 09.30.

Del

Aktuelt

Relatert

UXRisk i ny release

23. februar slipper vi release 8 for UXRisk. Den inneholder en rekke forbedringer, blant...

Bli med å skape et tryggere og mer bærekraftig samfunn

Sjekk ut våre mange muligheter! - Kanskje finner du ditt neste skritt hos oss?

Læringsdeling under Korona – fortsatt relevant!

Proactima gjennomførte nettopp en ny runde med erfaringsdeling mellom virksomheter relatert til håndtering av...

Proactima er slått sammen med Lilleaker Consulting

Proactima markerer i dag at sammenslåingen av Lilleaker Consulting og Proactima er ferdigstilt.