• 28. april 2022
  • Av:Hilde Waaler

Nyheter

Proactima styrker teamet innen teknisk og operasjonell rådgivning

I mai begynner Eirik Duesten og Endre Hordnes Aspen i Proactimas avdelingen for Teknisk og Operasjonell Rådgivning og Analyse.

Eirik har omfattende erfaring som prosessteknikker offshore og fra drift i operatørselskap. De siste ni årene har han jobbet for Petroleumstilsynet. Eirik har en bachelor i Maskin og Master i Risikostyring.

Eirik vil hovedsakelig jobbe på Proactimas Stavanger-kontor.

Eirik Duesten

Endre er sivilingeniør fra NTNU, med fordypning innen funksjonell sikkerhet og pålitelighetsanalyse. Han har tre års erfaring fra ulike prosjekter innenfor olje- og gassektoren hvor han har jobbet mye med undervannskompresjonssystemer inklusive datainnsamling og pålitelighetsanalyser. Endres hovedoppgave fokuserer på vedlikeholds-optimering for undervannspumper der han utarbeidet et eget analyseverktøy.

Endre vil hovedsakelig jobbe ved Proactimas Oslokontor.

Endre Hordnes Aspen

Vi ønsker Eirik og Endre velkommen til Proactima!