• 8. september 2023
  • Av:Oda Nødtvedt

Nyheter

Slik er hybridkontor i Proactima

Selv om de aller fleste i Proactima bor og jobber i våre kontorbyer, har vi flere ansatte med hybridkontor. Her har vi samlet fire av dem for å gi deg et innblikk i arbeidshverdagen.

– Vi ønsker å være en god arbeidsgiver i alle livets faser. Fleksible løsninger styrker både tillit og samhandling internt. Vi har fornøyde medarbeidere med balanse i hverdagen, og vi tror at dette er nøkkelen til et lykkelig og bærekraftig arbeidsliv.

Det sier Mari Melbye Alpert, leder for People & Culture i Proactima.

Våre verdier integritet, kompetanse og balanse står like stødig i dag som det gjorde ved oppstarten av selskapet for 20 år siden. 

– Verdiene våre i kombinasjon med kulturen vår med fokus på læring, fellesskap og verdiskapning gjør oss unike. Våre medarbeidere skal ha frihet til å jobbe fleksibelt, så lenge kundenes behov blir møtt. Arbeid i Proactima skal være forenlig med en meningsfull fritid. Dette gir også de beste leveransene for kundene, sier Mari.

Les mer om hvordan Proactima jobbet hybrid og digitalt etter pandemien i Adresseavisen (bak betalingsmur).

Hanne-Marit Berge flyttet fra storbyen for å komme nærmere familien.

Fra storbyen til Sørlandet

Etter pandemien ønsket Hanne-Marit Berge mer plass, hage og nærhet til familien og valgte å flytte fra hovedstaden til Kristiansand i fjor sommer.

Hvordan funger arbeidshverdagen på hjemmekontor?

– Jeg jobber hovedsakelig med styringssystem og mye av jobben går på teknisk oppdatering og vedlikehold eller arbeidsmøter som jeg fasiliterer enten digitalt eller fysiske i Oslo. Under fellesmøtene som hovedsakelig dreier seg om å motta informasjon, tar jeg gjerne og logger på møtet via mobilen og går meg en tur mens jeg lytter. Jeg har godt tilrettelagt utstyr fra Proactima sin side, men det er likevel greit å strekke på bein og rygg når en kan.

Hva savner du mest med kontoret i Oslo?
 – Det jeg savner er den daglige kontakten med kollegaer. Hjemmekontor gir ikke de typiske avbrekkene en gjerne får på et vanlig kontor hvor noen stikker bort og spør om noe eller tar en kaffe sammen. En får gjerne ikke med seg hva som rører seg på kontoret heller, da fraværet av småprat i landskapet er åpenbart. Sånn sett er jeg veldig glad for at jeg kjente kollegaer og kunder godt før jeg begynte med denne ordningen. Jeg vet hvem jeg skal kontakte om hva, og kan enkelt slå på tråden når jeg har lyst til det.

Malin Bakke Hole flyttet til Lillehammer sammen med familien etter pandemien.

Sogning på Lillehammer

Malin Bakke Hole bor med familien på Lillehammer og sogner til Oslokontoret.

Hvorfor har du valgt hybridkontor?

– Familien fulgte pandemi-trenden. Vi innså under lockdown i Oslo at vi ønsket mer plass, hage og nærhet til skog og mark. Og Lillehammer, min studieby og samboerens hjemby, gav oss alt dette. 

Hvordan er arbeidshverdagen?

– Jeg pendler ukentlig til Oslo for å møte kunder og kollegaer, og opplever at togturen er super for å få unnagjort små og store oppgaver.  Hjemmekontordagene setter jeg av til «produksjonsdager» og mindre samarbeidsmøter digitalt. 

Hva er det beste med å bo på Lillehammer?

– Lillehammer har kort vei til fjell, sykkelstier og langrennsløyper – og mindre rushtid. Det gjør det lettere å rekke en liten sykkel- eller skitur i hverdagen. Det letter også på tidsklemma som småbarnsmor når en får satt på en vaskemaskin midt i arbeidsdagen. Det er en frihet å kombinere det gode livet på Lillehammer med en meningsfull jobb.

Er det noen ulemper?

– På dager hvor jeg er litt «tungstartet» savner jeg den lille småpraten ved kaffemaskina som gir det lille ekstra. Men, heldigvis er det lav terskel for å slå av en kaffeprat med en kollega som er grønn på Teams.

Hjemmekontor til fjells

Reidar Bjerke bor i Hemsedal i Viken for å dyrke interessen for friluftsliv, ha nærhet til fjell og natur, og sikre seg gode skiforhold vinterstid. Å dra på hytta kun i helgene var rett og slett ikke nok.

Reidar Bjerke byttet ut forsinkede tog og bilkø med nærhet fjell og natur.

Hvordan er arbeidshverdagen?

– Faglig er det ingen forskjell. Jeg samarbeider godt med kunder og kollegaer digitalt, men det er også stas å være ute på oppdrag eller besøke de ulike kontorene våre.

Hva er det beste med en slik løsning?

– Det er mange. Jeg har en svært bra og utfordrende jobb med gode betingelser, samtidig som at jeg kan bo der jeg faktisk vil bo. Hverdagsstresset er mindre. Nå har jeg byttet ut forsinkede tog og bilkø med luftetur med bikkja før arbeid.

Er det noen ulemper?

– Ingen naturlige avbrekk gjør at jeg må ha «samvittighet» til å ta pauser. En bør også være forholdsvis selvgående.

Tor Espen Pritsberg stortrives i både Kristiansand, Trondheim og i Stavanger.

Trønder i Kristiansand

Tor Espen Pritsberg er opprinnelig fra Trondheim, men bor i Kristiansand og ukependler til Stavangerkontoret.

Hvorfor har du valgt hybridkontor?

– Det å ha familie, venner og kolleger i tre forskjellige byer kan by på logistikkutfordringer, men muligheten til fleksibilitet gjør det mulig. Det er viktig for meg å være integrert i jobbmiljøet, og samtidig ha hjemmekontor når det er nødvendig. Proactimas åpenhet og delingskultur praktiseres fysisk så vel som digitalt.

Er det noen ulemper?

– Det er viktig å ha en bevisst innstilling til jobben og pendlingen, og finne balansen mellom jobb, familie og fritid. Det kan bli høy belastning på familien, og man skal ikke undervurdere savn, dårlig samvittighet og reisebelastning.

Tips til andre som vurderer pendlerlivet?

– Legg en plan for gjennomføring, snakk om forventninger, evaluer underveis og vær rause mot dem hjemme. Utnytt fordelene de forskjellige stedene byr på! Jeg er heldig å ha en arbeidsgiver som gjør det enkelt å pendle og en familie som er raus. Da er pendlerlivet absolutt mulig!