• 12. oktober 2023
  • Av:[molongui_author_name]

Arrangementer

Velkommen til SIITS-konferansen

Klarer vi å ta i bruk ny digital og intelligent teknologi for å få en mer sikker, sømløs og grønn transportsektor?

Oppstår det nye utfordringer, sårbarheter og risiko som vi ikke har forutsett eller kjenner fra før? Og hva kan vi gjøre med det? Meld deg på SIITS-konferansen og få svarene

Bli med sammen med aktører fra myndigheter, næringsliv og akademia for å høre og dele erfaringer, og ikke minst finne veien videre når vi samles til SIITS-konferansen 2. november 2023.

SIITS-prosjektet med samarbeidspartnere og gjester inviterer til innlegg, demonstrasjoner og diskusjon i festsalen på Ingeniørenes hus torsdag 2. november.

På scenen står IT-gründer Shazad Rana og professor Tormod Heier ved Stabsskolen. Og mange andre innledere. Vi får selvsagt også høre om prosjektet SIITS og hvordan vi bør samarbeide med sårbarhet og risiko.

Konferansen avsluttes med paneldebatt.

Det blir lunsj med demo av digitale løsninger, og pauser med utstilling av del-prosjekter og analyser.

Konferansier: Jan Moberg, administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad.

Velkommen!

Meld deg på her!

Styring av sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer

Transport og mobilitet er viktig for næringsliv, bosetting, eksport og reiseliv. Derfor handler også mange av målepunktene i Norges bærekraftarbeid om nettopp mobilitet. Det er mye som må gjøres frem mot 2030 (og etter) for å nå målene vi har forpliktet oss til.

Prosjektet Styring av sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer, forkortet SIITS, har utviklet kunnskap, metoder, tjenester og verktøy for å lykkes med omstillingen.

Proactima har i tre år ledet og vært primus motor for prosjektet som er støttet av Norges Forskningsråd under programmet Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT. Formålet med Pilot-T er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

Bak prosjektet står i tillegg til Proactima;  Tryg Forsikring, Inspire Invest, Disruptive Engineering, Statens vegvesen, Statens jernbanetilsyn, Universitetet i Stavanger, Sintef Digital, ITS Norway, Arve Føyen og Simula Consulting.