(+47) 4000 1933 post@proactima.com
Proactima i internasjonal ekspertgruppe

Proactima i internasjonal ekspertgruppe

Jonas Eriksen fra Proactima er oppnevnt som norsk ekspert i en internasjonal gruppe som skal utarbeide ny ISO-standard for samfunnssikkerhet. Den nye standarden skal gjelde for byer som skal gjennomføre store arrangement. En skikkelig fjør i hatten både for Jonas og...
Valglovutvalget offentliggjør rapporten

Valglovutvalget offentliggjør rapporten

I går ble Proactima-rapporten om «Sikkerhet i demokratiske prosesser i Norge» offentliggjort. Valglovutvalget har ennå ikke tatt stilling til innholdet i rapporten. En vesentlig del av arbeidet med rapporten bestod i å identifisere de mest relevante truslene, og...
Rammeavtale med Innovasjon Norge

Rammeavtale med Innovasjon Norge

Proactima har inngått en rammeavtale med Innovasjon Norge sammen med Aeger Group. Rammeavtalen omfatter en rekke tjenester knyttet til sikkerhet og beredskap, både av strategisk og operativ karakter. Blant annet inngår følgende tjenester i avtalen: Trusselvurderinger,...
Sikkerhet i demokratiske prosesser

Sikkerhet i demokratiske prosesser

Anne-Kari Valdal og Hermann Steen Wiencke fra Proactima presenterte nylig innholdet i rapporten «Utredning av sikkerheten i demokratiske prosesser i Norge». Rapporten er bestilt av sekretariatet for Valglovutvalget (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og er en...
Samarbeider med AvantGarde Search

Samarbeider med AvantGarde Search

Proactima inngår nå avtale med rekrutteringsselskapet AvantGarde Search for å hjelpe til i arbeidet med å finne flere dyktige medarbeidere. Vi trenger ekstern kraft og støtte i rekrutteringsarbeidet og har fått på plass en fleksibel og gunstig avtale med AvantGarde...