Home 2021

Archives

UXRisk

UXRisk er et fleksibelt verktøy designet for effektiv digitalisering av arbeidsprosesser. I dag er det etablert mer enn 15 standardiserte maler for å dekke...
To personer bruker et system for internrevisjon

Gransking

GranskingGod sikkerhetsledelse forankres gjerne i to grunnleggende tradisjoner: Risikobasert og hendelsesbasert styring. Risikobasert ledelse innebærer at innsatsen rettes mot å oppdage og identifisere risikoen...
To personer bruker et system for internrevisjon

Risikoforståelse

RisikoforståelseDette kurset har vi laget i samarbeid med Mintra Trainingportal, du kan finne ytterligere beskrivelse av kurset på denne siden.Manglende risikoforståelse fører ofte til...
Illustration of online course

Rammeverk for risikostyring

Rammeverk for risikostyringHelhetlig risikostyring handler om å jobbe med det som er viktig for virksomheten, dvs. å prioritere riktig i en hverdag med store...
To personer bruker et system for internrevisjon

Helhetlig risikostyring

Helhetlig risikostyringKurset bygger på ”Veileder i helhetlig risikostyring” utviklet av Proactima for EnergiNorge. Kurset gjennomføres som ”Blended Learning”, og er delt i to hoveddeler.Den...
To personer bruker et system for internrevisjon

Grunnkurs risikoanalyse

Grunnkurs risikoanalyse ”Hva er risiko, og hvordan kan vi analysere risikoen?” I en risikoanalyse kartlegges hvilke hendelser som kan inntre og hva disse hendelsene kan føre...

Rammeverk for risikostyring

Rammeverk for risikostyring Formålet med risikostyring er å sikre den riktige balansen mellom det å utvikle og skape verdier, og det å unngå ulykker, skader...
Mann skjermer sjakkbrikke fra risiko.

Risikobasert integrasjonsledelse

Risikobasert integrasjonsledelse Proactima har utviklet en metodikk for risikobasert tilnærming i selskapsintegrasjoner bestående av følgende elementer: Integrasjonsstrategi Målsetninger for integrasjonen Prosjektorganisering Arbeidsprosess Planlegging og rapportering ...

Styringssystemer

Styringssystem, eller ledelsessystem, er et av de viktigste verktøyene ledelsen i en virksomhet har for å planlegge og forbedre virksomhetens prestasjon. Proactima har lang erfaring...
To personer bruker et system for internrevisjon

Endringsledelse

Skal man lykkes med store endringsprosesser, må man også ha en forståelse av og jobbe med virksomhetens kultur, verdier, mennesker og atferd.Vi har rådgitt...

Aktuelt

"Er du klar" skrevet på en tavle.

Vi søker flere Frontend og Fullstack utviklere til teamet vårt!

I forbindelse med vår satsing på digitaliseringen av våre fagområder, så er vi på jakt etter en Frontend og Fullstack utvikler til vårt utviklingsteam i Stavanger. Vi ser etter deg som vil være med å utvikle en moderne self-service løsning for å digitalisere arbeidsprosesser på det globale markedet.

UXRisk Release 12