Sammen gjør
vi en forskjell

Risikostyring er nøkkelen til et tryggere og mer bærekraftig samfunn.

Derfor har vi risikostyring i ryggmargen når vi hver dag går på jobb for å gjøre en forskjell – slik at kundene våre tar bedre beslutninger, kommer i mål og løser samfunnets utfordringer.

Mobilitet og transport

Kraft og fornybar

Industri

Offentlig sektor

Olje og gass

Fire utfordringer for petroleumsnæringen 

På oppdrag av Petroleumstilsynet har Proactima vært ansvarlig for gjennomføring av en kvalitativ studie for å undersøke årsaker og tiltak knyttet til brønnkontrollhendelser. Selv om potensialet for storulykker på norsk sokkel har gått jevnt ned siden 2005, har bidraget fra brønnkontrollhendelser ikke vist tilsvarende forbedring.   Les hele rapporten her: https://www.ptil.no/contentassets/68844acc35b342339e812ee13bdfa5ee/kvalitativ-studie–arsaksforhold-og-tiltak-knyttet-til-bronnkontrollhendelser-i-norsk-petroleumsvirksomhet—rnnp-2022.pdf   – Ptil har allerede presentert...