• 11. november 2022
  • Av:Hilde Waaler

Nyheter

Oppkjøpet av Brage-feltet fullført

1. november fullførte OKEA overtakelsen av operatøransvaret for Brage-feltet i Nordsjøen fra Wintershall Dea Norge. Da OKEA skulle velge selskap til å støtte i denne prosessen, falt valget på Proactima. Proactima bidro med tilsvarende prosess da OKEA overtok Draugen i 2018. Prosjektet har forsterket Proactimas posisjon som ledende miljø innen effektiv styring av sammenslåinger og restruktureringer.

Proactima er svært stolte over å bidra til å styrke OKEAs posisjon som det ledende midt- og senfaseselskapet på norsk sokkel. Vi har levert på plan, vært transparente, forutsigbare og gitt trygghet ovenfor OKEA. Vi har bistått OKEA med å overta operatøransvaret på Brage, inkludert blant annet overtakelse av ansatte, kontrakter, IT applikasjoner og styringssystem, sier prosjektleder Thor Schjetne.

Som en del av overtakelsen har nærmere 150 ansatte på Brage og på land funnet sin nye plass i OKEA. Styringssystemet har blitt gjennomgått og oppdatert og store mengder informasjon, data og dokumentasjon har blitt overført.  I tillegg er en stor portefølje av kontrakter og IT-applikasjoner evaluert og overført.

I mai 2022 ble OKEA og Wintershall Dea enige om kjøp av Wintershall Deas andeler og operatørskap i Brage-feltet, samt eierskap i de partner-opererte Ivar Aasen- og Nova-feltene. Overdragelsen ble gjennomført i løpet av 117 arbeidsdager.

– Basert på tilsvarende bidrag fra Proactima i forbindelse med Draugen-overdragelsen i 2018, samt Proactima sin inngående kunnskap om hvordan OKEA jobber og ønsker å forvalte videre kostnadseffektiv drift av midt- til senfase felt, var Proactima et naturlig valg fra OKEA for å sikre en effektiv overdragelse av Brage-plattformen, sier Dag Eggan, SVP Business Performance og prosjekteier i OKEA.

Gjennom oppkjøpet legger OKEA til et nytt operatørskap til sin portefølje og øker produksjon og reserver med 30-40 prosent. Dag Eggan legger til at:

OKEA har helt siden oppstart i 2015 hatt en klar strategi om å knytte til seg ekspertise fra sentrale leverandører for å komplementere selskapets evne til å levere på vår strategi, og utvikle effektive og integrerte samarbeidsmodeller gjennom langsiktig forhold med disse utvalgte leverandørene. Proactima er en av disse langsiktige samarbeidspartnerne som vi har jobbet aktivt sammen med siden oppstart, sier Eggan.

Over 25 ressurser fra Proactima har vært engasjert, med hovedvekt på fag- og tjenester innen prosjektledelse og prosjektstyring, QHSSE og drift, barrierestyring, samt utarbeidelse av søknader til norske myndigheter.

Da nyheten ble kjent i mai 2022, understreket Proactimas arbeidende styreleder og prosjekteier Richard Heyerdahl at oppkjøp, sammenslåinger og større endringsprosjekt vil være en viktig del av petroleumsnæringen de neste årene.

– Proactima er, gjennom sin risikobaserte tilnærming og detaljkunnskap om krav og forventinger til aktører på norsk sokkel, svært godt posisjonert for denne type prosjekter. OKEAs oppkjøp av Brage-feltet har helt klart styrket vår posisjon for lignende oppdrag i og utenfor olje- og gass sektoren, avslutter Heyerdahl.

Har du spørsmål eller behov for støtte til tilsvarende prosjekt, ta kontakt med Richard Heyerdahl eller Thor Schjetne i Proactima.

Proactima sitt bidrag i prosjektet har vært:
1.PMO (Project Management Office), inkludert planlegging, koordinering, risikostyring og støtte til prosjektledelsen
2. Overføring og implementering av styringssystem, inkludert kvalitetssikring og dokumentstyring
3. Utarbeidelse av søknader til myndigheter
4. Generell HMS-styring
5. Kvalitetssikring, overføring og implementering av all informasjon relatert til ivaretakelse av KHMS inkludert:
– barrierestyring
– helse- og arbeidsmiljø
– beredskap
– sikring
– klima og ytre miljø
– kvalitet
– samsvarsstyring
 
Foto: okea.no, Thor Oliversen