(+47) 4000 1933 post@proactima.com

Risikostyring

Nyheter

Avtale med Sporveien

Proactima inngår en rammeavtale med Sporveien der Proactima skal levere tjenester innenfor styringssystem, sikring og beredskap.

Risikostyring i endringsprosesser

Nylig holdt Richard Heyerdahl fra Proactima et innlegg på Feltutviklingskonferansen i Bergen. Temaet var Risikostyring i endringsprosesser; et høyaktuelt tema i en bransje der det blir gjennomført omfattende endringsprosesser.

Ny medarbeider

Vi gleder oss til å ønske velkommen vår nye medarbeider Karianne Austad.