(+47) 4000 1933 post@proactima.com

Risikostyring

Nyheter

Ledig stilling

Proactima har ledig stilling som rådgiver / konsulent innen teknisk sikkerhet. Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet risiko- og beredskapsstudier, rådgi innen barrierestyringsmetodikk, teknisk sikkerhet og risiostyring.

Innlegg på bransjemøte

Nylig holdt Proactimas Anne-Kari Valdal innlegg da Statens jernbanetilsyn arrangerte bransjemøte om sikring.