Innsikt

– Krisen kan ramme i morgen

Det var advarselen fra Sofie Nystrøm, leder for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), på talestolen under dagens fremleggelse av NSMs sikkerhetsfaglige råd til regjeringen. Proactimas beredskaps- og sikkerhetseksperter Jo Tidemann og Hanne...

Proactima publiserer veileder for håndtering av sveiserøyk

Seks år har gått siden sveiserøyk ble klassifisert som kreftfremkallende. Likevel har ikke norsk industri kommet langt nok...

Dette avgjør om du vinner havvind-konsesjonene

De første havvind-konsesjonene på norsk sokkel er rett rundt hjørnet. De som prekvalifiserer seg, og særlig de som...

Åpenhet, ansvarlighet og anstendige arbeidsforhold

Tar bedriften din ansvar for anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter? Har bedriften din kontroll på hva underleverandørene gjør? Og...

Oljeindustrien styrker innsatsen mot oljevernhendelser  

Proactima har fra nyttår blitt eneste norske tilbyder av kurset ICS 300. Kurset samler oljebransjen rundt et felles...

EUs kommende regelverk for KI – hva betyr det for risikostyringen til din virksomhet?

Som del av SIITS-prosjektet leder Proactima en casestudie for å identifisere de praktiske konsekvensene av EUs kommende regelverk for utvikling og risikostyring av systemer...

Havvind – grønn strategi operasjonaliseres gjennom effektiv virksomhetsstyring

Regjeringens veikart for grønt industriløft peker ut retningen for en industrioffensiv hvor havvind står sentralt. Norge skal bli en ledende nasjon innenfor denne sektoren,...

Fra data til innsikt – Hvordan gå fra modellberegninger til datadrevne beslutninger?

Når prosjekter skal dimensjoneres og gjennomføres benyttes som regel modeller for å få et best mulig beslutningsgrunnlag. Dette har i mange år gitt et...

Nå kommer den nye hybride jobbhverdagen

Delt jobbhverdag mellom hjemmekontor og kontorlandskap vil vi se mer av i fremtiden. -I Proactima har vi jobbet digitalt og hybrid lenge før pandemien kom,...

Ny metode for å vurdere bærekraft i mobilitetsprosjekter

Bærekraft har spilt en viktig rolle i norske mobilitetsprosjekter i lengre tid, men har i stor grad blitt redusert til kun å handle om...

Mobilitetsprat med Rune Winther og ITS Norway

med ITS Norway om hvordan man kan bygge mobilitetsløsninger som er smarte, trygge og bærekraftige.