• 17. april 2023
  • Av:Oda Nødtvedt

Nyheter

Bærekraftsrapporten vår for 2022 er publisert

For andre året på rad publiserer vi vår bærekraftsrapport. Rapporten finner du her og i visningsvinduet under.

2022 har vært et år hvor selskapet har jobbet hardt og målrettet med å operasjonalisere vår strategiske handlingsplan. Dette har gitt en positiv utvikling innen de sentrale områdene hvor vi ønsker å se resultater.

Les eller last ned bærekraftsrapporten her:

Proactima sin misjon og bidrag er mer relevant enn noen gang. Vi går på jobb hver dag for å gjøre en forskjell og for å bidra til et trygt og bærekraftig samfunn. Vi skal være en del av løsningen.

Rapporten beskriver hvordan vår virksomhet påvirker miljøet, klimaet og samfunnet, samt hvordan overgangen til lavutslippssamfunnet påvirker virksomheten.

Videre beskriver vi hvordan selskapet tar tak i finansiell risiko og forretningsmuligheter som følge av disse endringene.

For et tryggere og mer bærekraftig samfunn

Vi benytter vår erfaring, kompetanse og kapasitet for å støtte overgangen til lavutslippssamfunnet i tråd med Energikommisjonens anbefalinger om smartere bruk og økt produksjon av fornybar energi. Når det bygges nye verdikjeder, må vi sikre at det gjøres både med hensyn til naturen og til menneskene som skal jobbe med dem.

Derfor bidrar Proactima aktivt i konsesjonsrundene innen havvind for å sikre at sikkerhet og HMS ivaretas. På lik linje med at vi har lange tradisjoner med å bistå eksisterende næringer med å være fremst i klassen innen sikkerhet og risikostyring, er det i vår ryggrad at vi skal bidra der vi kan innen nye verdikjeder og næringer.

Misjonen, og vår visjon om å ta posisjonen som det ledende fagmiljøet og den ledende samarbeidspartneren innen risikostyring, samfunnssikkerhet og bærekraft setter rammen for strategien vår. Den handler om hvordan vi både 1) skal skape verdi for våre kunder ved å sikre god forståelse for alle former for risiko og et godt grunnlag for strategiske og operasjonelle beslutninger, 2) sikrer at vi bygger et robust og bærekraftig selskap og 3) tar ansvar for å forstå og redusere vårt eget fotavtrykk og negative påvirkning i våre omgivelser.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid

Bærekraftsrapport 2021 finner du her.