Home 2021

Archives

Ytelsesstandarder

En ytelsesstandard ser på hvor egnede og effektive sikkerhetssystemene / -funksjonene er til å utføre sin definerte rolle. Ytelsesstandarder skal sikre at barrieresystemet:Er egnet...

Vurderinger av samtidige operasjoner (SIMOPS)

SIMOPS beskriver en situasjon der flere aktiviteter med betydelig risikopotensiale kan foregå samtidig og påvirke hverandre, for eksempel boring, brønnoperasjoner, produksjon og logistikkaktiviteter. En...

Ulykkeslaster – DAL (Design Accidental Loads)

En designlast kan være et krav fra en myndighet eller defineres som resultat av en risikoanalyse.De fire vanligste lastene som man må designe mot...
To personer bruker et system for internrevisjon

Kjemisk arbeidsmiljø

Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse og de finnes på de fleste arbeidsplasser. Det kan være grunnstoffer, kjemiske forbindelser eller...
Arbeidsmiljø

Teknisk arbeidsmiljø (støtte i nybygg og modifikasjoner)

Teknisk arbeidsmiljø (støtte i nybygg og modifikasjoner)«Teknisk arbeidsmiljø» brukes innen Olje og gass sektoren, som betegnelse på en ingeniør disiplin med ansvar for oppfølging...
Arbeidsmiljø

Kjemikalietjenester

KjemikalietjenesterÅ holde orden på kjemikaliene kan være krevende. Proactima har utviklet verktøy (PCMS og ChemiRisk) som kan bistå våre kunder med risikovurdering ved innkjøp av...
Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøstyring og ledelse

Arbeidsmiljøstyring og ledelseVåre konsulenter har lang erfaring med ledelse og styring innen Helse og arbeidsmiljø. Vi kan bistå i forhold til:Strategisk ledelse, strategiarbeid, risikostyring.Opplæring,...
Arbeidsmiljø

Helse og arbeidsmiljø

Proactima tilbyr ledende kompetanse innen helse og arbeidsmiljø. Vi kan bistå med tjenester knyttet til styring og ledelse, samt risikovurdering, kartlegging og overvåking. Vi...

Styringssystemer

Styringssystem, eller ledelsessystem, er et av de viktigste verktøyene ledelsen i en virksomhet har for å planlegge og forbedre virksomhetens prestasjon. Proactima har lang erfaring...

Leverandørstyring og revisjon

Leverandørrevisjoner er et viktig verktøy i styring og utvikling av leverandører ved at ansvarlige for anskaffelser får innsikt i om krav i kontrakter etterleves...

Aktuelt

1. juli 2022 trer Åpenhetsloven i kraft – er din virksomhet...

Åpenhetsloven eller Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, trer i kraft 1. juli 2022. Proactima har erfarne konsulenter...