Hva vi gjør:

Helse og arbeidsmiljø

Proactima tilbyr ledende kompetanse innen helse og arbeidsmiljø. Vi kan bistå med tjenester knyttet til styring og ledelse, samt risikovurdering, kartlegging og overvåking. Vi har kunder i mange sektorer.

Våre tjenester er basert på tett dialog med kundene, en god forståelse av eksisterende regelverk, standarder og forskningen. Vi har bred erfaring med å løse utfordringer knyttet til arbeidsmiljøstyring og ledelse, kartlegging og målinger og kjemikaliestyring. Vi bidrar med kompetanse i nybygg og ombygginger.

Vi jobber med og for de mest krevende kundene innen offshore, landbaserte og maritime næringer, offentlig forvaltning og forskning og utvikling. Vi kjenner norske og internasjonale bestemmelser, og myndighetenes forventninger. Proactima kan bidra med nødvendige ressurser, analyser, applikasjoner og veiledning.

Ansatte hos Proactima bidrar også med sin kompetanse i form av opplæring, undervisning og kursing i gjennomføring av HMS aktiviteter. Vi har også god erfaring med oppfølging, opplæring og kompetansebygging for personell i en driftssituasjon ved bruk av nettbaserte kommunikasjonsverktøy.

Kontaktpersoner

Tjenester

Vi kan bistå med tjenester knyttet til styring og ledelse, samt risikovurdering, kartlegging og overvåking. Vi har kunder i mange sektorer.