TEMA

Helse og arbeidsmiljø

Proactima tilbyr ledende kompetanse innen helse og arbeidsmiljø. Vi kan bistå med tjenester knyttet til styring og ledelse, samt risikovurdering, kartlegging og overvåking. Vi har kunder i mange sektorer.

Våre tjenester er basert på tett dialog med kundene, en god forståelse av eksisterende regelverk, standarder og forskningen. Vi har bred erfaring med å løse utfordringer knyttet til arbeidsmiljøstyring og ledelse, kartlegging og målinger og kjemikaliestyring. Vi bidrar med kompetanse i nybygg og ombygginger.

Vi jobber med og for de mest krevende kundene innen offshore, landbaserte og maritime næringer, offentlig forvaltning og forskning og utvikling. Vi kjenner norske og internasjonale bestemmelser, og myndighetenes forventninger. Proactima kan bidra med nødvendige ressurser, analyser, applikasjoner og veiledning.

Ansatte hos Proactima bidrar også med sin kompetanse i form av opplæring, undervisning og kursing i gjennomføring av HMS aktiviteter. Vi har også god erfaring med oppfølging, opplæring og kompetansebygging for personell i en driftssituasjon ved bruk av nettbaserte kommunikasjonsverktøy.

Ta kontakt

Hans Thore Smedbold

Hans Thore Smedbold

Posisjon:Konsulent Helse og Arbeidsmiljø
Telefon: +47 920 55 948
E-post: hans.thore.smedbold@proactima.com

Hans Thore Smedbold

Konsulent Helse og Arbeidsmiljø

Hvordan håndtere korona-krisen

Vår video viser vi hvordan man benytter risikoverktøy og analyse til å få et oversiktsbilde, skape et handlingsrom og kunne ta informerte beslutninger på så gode tiltak som mulig.

Vær beredt

Norske helsemyndigheter er forberedt på et større utbrudd av coronavirus (COVID 19) i Norge. Er bedriften din det?

Et sunt arbeidsmiljø krever riktige arbeidsmiljø-standarder

Grenseverdier utgjør et viktig grunnlag for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Proactima inviterer til frokostseminar (fullført)

Hvordan få tidlig varsler om trusler som kan ramme bedriften din?