(+47) 4000 1933 post@proactima.com

Helse og Arbeidsmiljø

Proactima er en totalleverandør av tjenester innen arbeidsmiljø.

Proactima har stor erfaring med å løse utfordringer i fysisk (design og eksponering) og psykososiale arbeidsmiljøer, samt grensesnittet mellom mennesker, teknologi og organisasjon (menneskelige faktorer) for offshore, landbaserte og maritime næringer, offentlig forvaltning og andre bedrifter. Vi kjenner norske og internasjonale bestemmelser, og myndigheternes forventninger. Proactima kan bidra med nødvendige analyser, applikasjoner og kontinuerlig veiledning.

Teknisk arbeidsmiljø / Menneskelige forhold

Vår kompetanse inkluderer ledelse og vurdering av arbeidsmiljøet i alle faser av et utviklingsprosjekt etter krav i NORSOK S-002 og andre relevante standarder, inkludert:

 • Tilgang og materialhåndtering
 • Ergonomi
 • Støy
 • Kjemikalier
 • Arbeidssikkerhet / ulykker
 • Kontrollrom / integrert operasjon (HF, CRIOP)
 • Belysning og arbeid i kaldt klima (vinterisering)
 • Utvikling av styringssystemer og vurdering av overholdelse av gjeldende vedtekter, regler og standarder.
 • Yrkeshygiene og ergonomi

Vår kompetanse inkluderer for eksempel:

 • Identifisering, kartlegging og risikovurdering av ergonomiske, organisatoriske, kjemiske, fysiske og biologiske faktorer
 • Vurdering av tiltak for å kontrollere og redusere eksponering og fysiske barrierer
 • Teknisk arbeidsmiljø i nye bygninger / konstruksjons- og modifikasjonsprosjekter
 • Analyser og studier
 • Vurdering av arbeidsmiljø konsekvenser knyttet til forurensning / utslipp til luft, utslipp til sjø eller land
 • Beskyttelse av responspersonell og lokalbefolkningen i beredskapssituasjoner
 • Utvikling av styringssystemer, vurdering av overholdelse av gjeldende vedtekter, regler og standarder
 • Kurs og opplæring
 • Forskning og utvikling