Home 2021

Archives

Brannanalyse

Brann er en mulig følge av et utslipp av hydrokarbon, om det blir eksponert for antennelseskildene som er tilstede ved de aktuelle anleggene. Dette...

Eksplosjonsanalyse

Eksplosjoner er en mulig følge av et utslipp av hydrokarbon, om det blir eksponert for antennelseskildene som er tilstede ved de aktuelle anleggene. Dette...

Analyser av rømning, evakuering og redning (EERA)

Målet med slike studier er å vurdere effektiviteten til systemer for rømning, evakuering og redning i definerte fare- og ulykkessituasjoner.Analysen inkluderer gjerne de følgende...

Brann, eksplosjon og strømningsanalyse

Brann-, eksplosjons- og strømningsanalyse Proactima utfører et bredt spekter av brann-, eksplosjons- og strømningsanalyser ved hjelp av sertifiserte CFD-verktøy. Verktøy vi bruker: Computational Fluid Dynamics (CFD) programvare...
Screen with Risk-text

Sikkerhets- og risikostudier

Sikkerhets- og risikostudier Proactima utfører risikovurderinger for å gi våre kunder beslutningsstøtte til sikker utforming og drift av installasjoner og for å verifisere at både...

Pålitelighet og tilgjengelighetsstudier

Pålitelighets- og tilgjengelighetsstudier Våre analytikere har lang erfaring innen feltene pålitelighet og tilgjengelighet. Vi leverer et bredt spektrum av studier innen disse, som for eksempel...
Person kontrollerer sikkerhet

Teknisk og operasjonell sikkerhet

Våre analytikere har lang erfaring innen feltene:Operasjonell risikostyringHMS-styring og rådgivning i prosjekter og driftSikkerhetsstrategier, ytelsesstandarder, barrierestyringSikkerhetsrådgivningTekniske sikkerhetsstudierTekniske granskingerProactima utfører et bredt spekter av brann-,...

Analyse av farlige og operasjonelle forhold (HAZOP)

Proactima jobber med HAZOP over hele verden og har gjennomført og skrevet HAZOP med alt fra én dags varighet opptil 6 måneder. Proactima bruker svært...

Arbeidsmiljøvurderinger og aktiviteter

Proactima utfører arbeidsmiljøvurderinger som er knyttet til arbeid om sikkerhets- og risikovurdering (for eksempel WCI-studier). I tillegg har Proactima et godt etablert samarbeid med...

Utendørs operasjonsanalyse

Utendørs operasjonsanalyse utføres for å evaluere om utendørsoperasjoner kan utføres innenfor arbeidsmiljøkriterier for vindkjøling, på arbeidsplasser i naturlig ventilerte arbeidsområder. Analysen er en utvidelse...

Aktuelt

1. juli 2022 trer Åpenhetsloven i kraft – er din virksomhet...

Åpenhetsloven eller Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, trer i kraft 1. juli 2022. Proactima har erfarne konsulenter...